Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

25.5.2018 astui voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR). Jo ennen näitä muutoksia olemme kiinnittäneet eritystä huomiota henkilötietojen käsittelyyn kulloisenkin lainsäädännön mukaisesti. Uusi tietosuoja-asetus tuo tullessaan muutamia tarkennuksia henkilötietojen käsittelyyn ja voit tästä dokumentista tutustua siihen, miten olemme asiat hoitaneet. Tietosuoja-asetuksen perustarkoitus on pitää yritysten hallussa olevat henkilötiedot ajan tasalla, turvassa ja saatavilla vain niille, jotka tietoa tarvitsevat.

Noudatamme tietosuoja-asetuksen ydinhengen mukaisesti sisäänrakennetun tietosuojan (Privacy by Design) periaatteita. Olemme uusineet sähköiset järjestelmämme toimintavarmoiksi ja turvallisiksi tätä henkeä silmällä pitäen.