Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki

Toimittaja: ABB Oy
Urakointi: Sähkö-Aro Oy
Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Nurmi Oy
Ohjelmointi ja käyttöönotto: ABB Oy

Toimintojen kuvaus:
Kohde on valmistunut vuonna 1997 nykytaiteen museoksi. Kohteessa on ohjattu valaistusta, verhomoottoreita sekä näyttelytilojen pistorasioita. Kohteessa on myös graafinen käyttöliittymä, jossa varsin vaativa aikaohjaus.

Kohteessa tehtiin ns. viisi-vuotishuolto vuonna 2011, jossa uusittiin valvomo-ohjelmisto ABB:n mikroSCADApro-ohjelmistolla. Samassa yhteydessä uusittiin suurin osa valaistuksen ja ohjattujen pistorasioiden KNX-releistä. Näyttelysalien tilanneohjaukset lisättiin graafiseen käyttöliittymään ja näin myös näyttelytilojen muutostyö on jatkossa helpompi tehdä.

Toiminnallisuudet

  • Energiahallinta
  • Kiinteistövalvonta
  • Pistorasiat
  • Valaistus
  • Viihdelaitteet
  • Verhot
 
  • referenssikuvat Kiasman_valvomo_kuva_Mikko_Arvinen
  • referenssikuvat Kiasman_valaistuksenohjausjarjestelma_kuva_Mikko_Arvinen
  • referenssikuvat Kiasma_maisema_kuva_Mikko_Arvinen