iETS -palvelin

iETS -palvelin on KNX:n ja IP:n välinen portti (tai rajapinta), joka käyttää EIBlib/IP - protokollaa. Se sallii iETS-asiakkaille (clients), kuten ETS4, yhteyden KNX-verkkoon. iETS -palvelimen avulla henkilö, joka on teknisesti vastuussa KNX-asennuksesta, voi käyttää ETS-työkalua etäyhteyden kautta päästäkseen käsiksi järjestelmään.

iETS -palvelin sallii käyttäjille yhteyden KNX-verkkoon lähiverkon tai internetin kautta. Se mahdollistaa langattoman ohjelmoimisen ja diagnostiikan IP-protokollan välityksellä. KNX Association tarjoaa iETS -palvelimen Windows-ohjelmana ja osa jäsenyrityksistä tarjoaa sen KNX-sertifoituina laitteina.

iETS on hyödyllinen työkalu, joka tarjoaa avustusta valvontaan, vianmääritykseen, päivittämiseen ja paljon muuhun. Se tarjoaa apua niin asentajille, palvelun tarjoajille, toiminnan johtajille kuin omistajille tai käyttäjillekin. Usein voidaan välttää toimintahäiriön korjaamisen tai muutosten tekemisen vuoksi tehtävä pitkä matka asennuspaikalle, kun käytössä on iETS.