Falcon

Falcon-työkalu (Falcon Driver Library) mahdollistaa KNX-väyläliitynnän Windows-käyttöjärjestelmälle. Se on KNX:n DCOM -pohjainen kirjasto Windowsille, joka takaa työkalujen pääsyn KNX-väylään.

DCOM (Microsoft Distributed Component Object Model) sallii Falconin käytön lähiverkon yli. Falcon tarjoaa myös ohjelmointirajapinnan sähköisten viestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen KNX-verkossa.

Erityisesti ohjelmoijia Falcon palvelee hyvin. Mukavan ohjelmointirajapinnan lisäksi, se hallitsee väylälaitteiden, sähköisten viestien, fyysisten osoitteiden ja monen muunkin liikehdintää ja toimintaa. Väyläyhteys mahdollistaa ohjelmoimisen esimerkiksi C++ ja Visual Basics - kielillä. Versiosta 1.23 eteenpäin Falcon tarjoaa yksinkertaisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän integraattoreille KNX:n ja muun median välisen yhteyden muodostamiseen.