Kansainvälinen KNX-standardi

KNX on maailmanlaajuinen, avoin talo- ja rakennusautomaatiostandardi rakennusten sähköisten toimintojen ohjaukseen.

KNX City Frankfurtin sähkömessuillaKNX mahdollistaa yli 300 sadan laitevalmistajan tuotteiden yhdistämisen helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Kaikissa hyväksytyissä ja testatuissa tuotteissa on laadun takeena KNX-logo.

KNX-tuotteiden yhteensopivuutta valvoo yleismaailmallinen säätävä elin, KNX Association, joten tuotteiden ja sovellusten toimivuus ja yhteensopivuus pystytään takaamaan. Tuotteet ovat teknisen tuotekehityksen eturintamassa, joten KNX on huoleton investointi tulevaisuuteen.

KNX-standardi on kehitetty rakennusautomaatiojärjestelmissä käytetyn EIB-väyläjärjestelmän pohjalta. KNX täyttää eurooppalaisen EN50090-standardin sekä kansainvälisen ISO/IEC14543-standardin vaatimukset.

KNX-standardista on yli 20 vuoden olemassaolonsa aikana tullut sähköisen talotekniikan automatisoitujen toimintojen tärkein yhdistävä tekijä. Se toimii linkkinä sähkönjakelun komponenttien välillä ja ohjaa rakennuksen toimintoja kuten lämmitystä, valaistusta ja turvatekniikkaa joustavasti ja energiatehokkaasti.

KNX-standardi on edeltäjiensä, EIB, EHS ja BatiBus - standardien, menestyksekäs seuraaja. Väylätekniikan ansiosta taloautomaation ohjaus onnistuu yhdellä ainoalla järjestelmällä ja säästöjä syntyy sekä toteutusvaiheessa että rakennuksen elinkaaren aikana.