Valmistajatyökalu - kuvaus

Laitevalmistajan työkalu

KNX laitevalmistajan työkalu on yhteinen ja valmistajasta riippumaton työkalu, jolla luodaan KNX:n mukaisen tuotteen laitetiedoston määrittelyt. KNX valmistajat tarvitsevat työkalun voidakseen:

  • luoda ja testata ETS tuotteen laitetiedoston määrittelyt
  • sertifioida tuotteen laitetiedosto KNX Associationin määrittelyn mukaiseksi

Kun KNX sertifiointi on saatu, valmistajat tarjoavat tällaisen tuotteen laitetiedoston ladattavina tuoteluetteloina, lähinnä Internetin välityksellä. Vasta laitetiedosto ETS:n tietokannan tuoteluetteloon on luotu, se on käytettävissä eri projekteissa. KNX:n laitevalmistaja työkalu on käytettävissä vain KNX Associationin jäsenillä.

KNX-laitteiden myymistä varten on käytävä läpi seuraavat vaiheet:

  1. oman KNX laitteiston kehittäminen (tai ulkopuolisen toimittajan kehittämän valmiin perustuotteen hankkiminen alustaksi eli OEM; Original Equipment Manufacturer)
  2. KNX ohjelmiston kehittäminen toimimaan laitteistolle loppuasiakkaalle myytävä KNX laite on yleensä yhdistelmä 1 ja 2.
  3. KNX laitteen kehitys ja luominen ETS-tietokantaan.

Nämä vaiheet suoritetaan KNX valmistajan työkalulla.

Tuotteen tuotetiedosto sisältää kaikki konfigurointitiedot, eli ne tiedot jotka tarvitaan ETS:ssä konfigurointiin ja oikean laitteen lataamiseen KNX-väylän kautta.

Tuotteen laitetiedostot voidaan ladata laitetoimittajien kotisivuilta tai ne voidaan saada sähköisesti (CD-ROM, sähköposti) sekä KNX Associationin palvelimelta keskitetysti.

Yksittäistä " product database" -merkintää kutsutaan myös "Catalog" -merkinnäksi.

Valmisteltaessa tuote ETS5:n, KNX valmistajan työkalulla, voidaan luoda myös tuotteelle eri ETS versioihin, eli niin ETS5:n sekä vaikka ETS4:ää varten.
Uusin KNX valmistajan työkalua kehitettäessä on se integroitu osaksi Visual Studio © 2010 IDE:a ja se käyttää siis tätä ympäristöä.