KNX:n hyödyt

KNX mahdollistaa modernin rakennuksen taloautomaatiojärjestelmien ohjauksen saumattomasti toimivana kokonaisuutena

Esimerkiksi valaistusohjausjärjestelmä voi yksinkertaisesti sytyttää valot päälle silloin kun joku on läsnä huoneessa, ja se voi samalla valvoa luonnollista päivänvalon tasoa himmentäen keinotekoista valoa, kun luonnonvaloa on riittävästi tarjolla.

Hyvän esimerkin energiansäästöstä voi nähdä ajamalla toimitalokeskittymien ohi keskiyöllä. Silloin voi selkeästi huomata, että näillä pienillä ja yksinkertaisilla toimilla voitaisiin säästää merkittävästi energiakuluissa. Tehokkaan valaistusohjauksen avulla energiakuluista voidaan saavuttaa jopa 30–40 % säästö valaistuksen energiankulutuksessa.


Käyttäjien kokemuksia
Nykyaikaiset laitteet osana KNX:ää Tekniikka kehittyy valtavin harppauksin kuten myös sille asetetut odotukset. Asuntotuotantopuolella toiminnot, joita normaalisti odottaisimme käytettävän hienoissa hotelleissa, muodostavat nykyään pohjan yhä enenevässä määrin asuntokohteiden nykyaikaisessa suunnittelussa. Vastaavasti liikekiinteistöjen kiinteistönhallinnassa hyödynnetään entistäkin hienostuneempia ratkaisuja ympäristöolosuhteiden ohjaukseen.

Yleinen pelko suunnittelupuolella on, että eksymme turva-alueelle, kun olisi tarvetta etsiä uusia tekniikoita esiin tulevien haasteiden selvittämiseksi. Koska tuotteiden KNX-yhteensopivuutta valvoo yleismaailmallinen säätävä elin, tuotteiden ja sovellusten toimivuus ja yhteensopivuus pystytään takaamaan. Tuotteet ovat teknisen tuotekehityksen eturintamassa, joten voit huoletta investoida tulevaisuuteen KNX:n kanssa.


Muunneltavuus
Muunneltavuus on omalta osaltaan KNX-järjestelmän tarjoama etu. Mikäli rakennuksen ympäristöön vaikuttaviin ohjauksiin tarvitsee tehdä muutoksia, joustava ohjausjärjestelmä mahdollistaa näiden muutosten toteutuksen aiheuttaen minimaalisesti häiriötä toimintaympäristölle.

Nykyaikaisia rakennuksia muunnetaan ja muokataan käyttäjän tarpeiden ja liiketoiminnan vaatimusten mukaan. Siksi ohjausjärjestelmän tulee olla muunneltavissa helposti. KNX:n ongelmat, kuten toiminnan keskeytys, uudelleen kaapelointi, odotusaika tai turhat lisätarvikkeet, ovat taakse jäänyttä aikaa – KNX-järjestelmässä muutokset voidaan tehdä yksinkertaisesti käyttöönottajan tekeminä ohjelmamuutoksina tietokoneella.

Loppuasiakkaan projektiohjeet voivat olla suuntaa antavia, koska ohjausjärjestelmä tuo muunneltavuuden mukanaan kattaen laajan valikoiman pieniä toiveita minimaalisilla lisäkustannuksilla tai jopa ilman lisäkustannuksia.


Energiansäästö

Energiankulutuksen seuranta reaaliaikaisesti On erittäin tärkeää, että maailman rajoitettuja energiavaroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Siksi hallitus on asettanut tavoitteita ja säädöksiä energiankulutuksen valvomiseksi ja rajoittamiseksi sekä yksityisellä että kaupallisella sektorilla. Tämän ja vihreiden arvojen arvostuksen noustessa rakennuksista halutaan tehdä entistä energiatehokkaampia. Monipuolisella KNX-järjestelmällä energiankulutusta pystytään rajoittamaan helposti ja myös kiinteistön käyttäjää miellyttävällä tavalla.

Siirry sivun alkuun
 
 
 


KNX Finland Ry

Toiminnanjohtaja Johan Stigzelius

PL 55, 02601, Espoo
0500 405 478
etunimi.sukunimi@knx.fi


 
Asiamies Ville Reinikainen (jäsenasiat)

PL 55, 02601, Espoo
045 635 77 24
etunimi.sukunimi@sahkoinfo.fi

 


KNX yhteistyössä