KNX- julkaisut ja esitteet

KNX-JÄRJESTELMÄN PERUSTEET

ST-KÄSIRJA 23 julkaistu.

ST-Käsirja 23

Uusi kirja "KNX-järjestelmän perusteet" sisältää keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Kirja sisältää sekä teoreettista tietoa KNX-järjestelmien toimivuudesta että käytännönläheisiä neuvoja asentamisesta ja käyttöönotosta. Se on kokonaisuudessaan Suomessa kirjoitettu ja siten se on yhdenmukainen suomalaisten asennuskäytäntöjen kanssa. Kirja soveltuu erityisesti saähköurakoitsijoille, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoille, järjestelmäintegraattoreille sekä alan opiskelijoille.

ST-Käsikirjan ovat tuottaneet Sähköinfo Oy yhdessä KNX Finland ry:n kanssa.Kirja korvaa aikaisemman vuonna 2010 julkaistun KNX käsikirjan asuntojen ja rakennusten ohjauksiin.

Lue lisää

Jälleenmyynti: Sähköinfo Oy, tuotenumero 412132
www.sahkoinfo.fi
tilaukset@sahkoinfo.fi


ST 701.31 Sähköautomaatiototeutus KNX -järjestelmää käyttäen.


Ohjekortissa kuvataan KNX- järjestelmän toteutusprosessia sekä prosessin eri vaiheissa luotavia dokumentteja ja niiden sisältöä. Mallidokumentteina esitetään tilakohtaisia toimintokortteja, toimintojen testaus ja toimintakoedokumentteja, järjestelmäkaavio, laite- ja pisteluettelot sekä keskuskaavio.

ST-kortiston KNX-kortit sähkösuunnittelijoiden avuksi

Julkaistu 28.6.2012

Jälleenmyynti: Sähköinfo Oy,
www.sahkoinfo.fi
tilaukset@sahkoinfo.fi


KNX - julkaisut suomenkielisetKNX - Esitteet ja julkaisut englanninkieliset 

Siirry sivun alkuun
 
 
 


KNX Finland Ry

Toiminnanjohtaja Johan Stigzelius

PL 55, 02601, Espoo
0500 405 478
etunimi.sukunimi@knx.fi


 
Asiamies Ville Reinikainen (jäsenasiat)

PL 55, 02601, Espoo
045 635 77 24
etunimi.sukunimi@sahkoinfo.fi

 


KNX yhteistyössä