Teollisuusstandardit yhdistävät voimansa

KNX Association, BACnet International, OFC, Thread Group ja Zigbee Alliance yhdistävät voimansa uudessa IP-BLiS-hankkeessa, jonka tarkoituksena on luoda avoimempaa ja turvallisempaa IP-pohjaista taloautomaatiota.

Talotekniikan johtavien teknologiastandardien takana olevat organisaatiot KNX Association, BACnet International, OFC, Thread Group ja Zigbee Alliance alkavat tehdä yhteistyötä uudessa hankkeessa: "IP Building and Lighting Standards" (IP-BLiS). IP-BLiS-aloitteen tarkoituksena on kehittää taloautomaatiostandardeja vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita ja helpottaa älykkäiden rakennustuotteiden integroimista. Yhdistykset edistävät turvallista monen standardin IP-pohjaista infrastruktuuria rakennusautomaation selkärankana korvaamaan pirstaloituneita ja tehottomia vanhoja ratkaisuita.

Tällä hetkellä ei ole yhtäkään protokollaa, joka kattaisi kaikki mahdolliset rakennuksen automatisoimiseen vaadittavat osa-alueet hissien liikuttamisesta energiahallintaan. Tämä pirstoutuminen johtaa korkeampiin kustannuksiin älykkäiden rakennusprojektien suunnittelusta, asennuksesta, ylläpidosta ja hallinnosta.

Aloitteen tarkoituksena ei ole luoda uutta yhdistystä tai protokollaa, vaan vahvistaa nykyisten standardien asemaa markkinoilla ja kehittää alaa eteenpäin yhdessä. IP-BLiS:in missiona on viedä rakennusautomaatiota kohti IP-pohjaisia kaikille avoimia ratkaisuita kouluttamalla alan tekijöitä ja kehittämällä omia tuotteitaan.

IP-pohjaisessa lähestymistavassa on useita etuja. Laitteistopohjaisista yhdyskäytävistä tulee tarpeettomia, koska useiden järjestelmien erilaiset laitteet voivat kommunikoida yhden turvallisen IP-yhteyden kautta, myös älylaitteiden integroiminen jo olemassa oleviin älyrakennuksiin on helpompaa, joten järjestelmät ovat vaivattomasti laajennettavissa. Lisäksi IP-pohjainen lähestymistapa vähentää merkittävästi työtä ja kustannuksia ja lisää samalla turvallisuutta, jolloin älykkäät rakennusprojektit muuttuvat skaalautuvammiksi.

- Olemme ylpeitä siitä, että olemme osa IP-BLiS:iä. Tämä hanke on todellinen käänne rakennusautomaatiolle, ja se tulee kiihdyttämään markkinoiden kasvua integraation, skaalautuvuuden ja turvallisuuden avulla, kertoo KNX Associationin puheenjohtaja Franz Kammerl.


Lisää tietoja hankkeesta >


KNX 21.7.2020