KNX Award 2018 - Helsingin kaupunki palkittiin älykkäästä kaupunkirakentamisesta

Vuoden 2018 KNX Award -palkinto on myönnetty Helsingin kaupungille. Valintaperustelujen mukaan kaupunki katsoo innovatiivisena tiennäyttäjänä rohkeasti tulevaisuuteen. Helsinkiin soveltuva älykäs kaupunkikonsepti on kehitetty ja se on toteutumassa Kalasataman alueella. 

KNX Award -palkinnon myöntää KNX Finland ry, joka on perustettu vuonna 2008 ja on osa maailmanlaajuista järjestöä, KNX Associationia. KNX on avoimeen kommunikaatioon perustuva älytalojen kiinteistöautomaatiotekniikka, joka on maailmanlaajuisesti standardoitu. KNX-standardi on älytalojen edelläkävijä ja tutkitusti markkinajohtaja.

KNX Finland on perustamisvuodesta lähtien ollut mukana Jyväskylän sähkö, tele, valo ja AV -messuilla, joka on sähköalla Suomen suurin ja merkittävin tapahtuma. Joka toinen vuosi jaettava KNX Award jaettiin nyt viidettä kertaa. KNX Award on aikaisempina vuosina myönnetty urakoitsijoille, suunnittelijoille, oppilaitoksille ja tilaajaorganisaatioille. Tänä vuonna palkittiin ja nostetaan esille täysin uusi ulottuvuus.


Edelläkävijä palkittiin innovatiivisuudesta

Harva tietää, että tällä hetkellä älykkäiden teknologioiden hyödyntämistä rakentamisessa pohditaan eurooppalaisen rakennusten energiatahokuutta koskevan direktiivin muutostyön valmistelussa. Tulemme näkemään direktiivin muutostyön vaikutukset vasta muutaman vuoden kuluttua.

Helsingin kaupunki on rohkea edelläkävijä ja ensimmäisenä kaupunkina Suomessa jo vuonna 2012 kehittänyt ja ottanut käyttöön älykkäitä energiajärjestelmiä koskevat tontinluovutusehdot Kalasataman kaupunginosassa. Helsingin kaupungilla on jo vuonna 2012 osattu nähdä älykäs kaupunkikonsepti kokonaisuutena.

Älykkään kaupunkikonseptikokonaisuuden hahmottaminen onkin yksi haastavimmista tehtävistä. Edellä mainittuun kokonaisuuteen kuuluvat älykkäät ja kaksisuuntaiset energiaverkot, kysynnänjousto, uusiutuva energia, sähköautoilu sekä älykäs kiinteistö- ja huoneistoautomaatio avoimine kommunikaatiorajapintoineen energiatehokkuutta ja ympäristön arvoja unohtamatta.

Omalla työllään Helsingin kaupunki kannustaa älykkään teknologian käyttöä. Helsingissä on osattu nähdä sekä kaupunkilaisille älyteknologialla saavutettavat arvot digitaalipalveluineen että kansallistella tasolla saavutettava asema suomalaista älykkään kaupunkiteknologiaosaamisen vientiä ajatelleen.


Helsingissä työ on vasta alussa 

KNX Finland ry:n toiminnanjohtaja Alexandre Zaitsev, hallituksen varapuheenjohtaja Mikael Sjöblom Oy Merilux Ab:stä ja KNX Finlandin yksi perustajista, kunniapuheenjohtaja Johan Stigzelius luovuttivat KNX Award 2018 -palkinnon Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäelle.  Sinnemäki vastaa kaupunkiympäristön toimialasta.

-   On kunnia, että meidän työtä arvostetaan, mutta Kalastaman työ ei ole vielä ohi. Vastahan olemme aloittaneet ja rakentaminen käy vilkkaana, Sinnemäki kommentoi.

Apulaispormestarin mukaan tarkoituksena onkin laajentaa älykkään kaupunkikonseptin ajattelua muille Helsingin alueille Kalasatamassa opittu huomioon ottaen.

-   Ympäristöarvojen ja elinkaaritalouden lisäksi, kaupunkien energiankäytön optimointi onkin yksi keskeisimmistä tavoitteista ja tässä älykäs automaatio on ensisijaisessa asemassa, Sinnemäki korostaa.


Älykäs automaatio on tekninen alusta

Älykkään kaupungin ekosysteemissä kaupunkilaisten arvot luodaan digitaalisilla palveluilla. Arvot ovat muun muassa terveellinen, turvallinen ja yksilöllinen rakennusten sisäympäristö ja ulkoalueet, rakennetun ympäristön ja liikkumisen ekologisuus, esteettömyys, kaupunkilaisen energiahankintakustannuksen ja energian käytön optimointi, kodin reaaliaikainen hallinta- ja valvontamahdollisuus sekä paikan päällä että etänä, julkisen liikenteen reaaliaikainen tilannetieto. Arvoja on lukuisia ja palveluja on loputon määrä, rajoittava tekijä on mielikuvitus. 

Rakennetun ympäristön palvelut tuottavat arvoja vain, mikäli ekosysteemin tekninen alusta on viritetty palvelua varten tuottamaan reaaliaikaista avointa dataa rakennusten tilasta. Lisäksi alusta on oltava viritetty vuorovaikuttamaan asukkaan kanssa. Tekninen alusta toimii itsenäisesti, ennakoi ja reagoi sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin sekä käyttäjän palvelupyyntöihin ja tarpeisiin. Kaupunkilaisen tai asukkaan sijasta voi olla myös työntekijä ja yritys, jolloin puhutaan liiketoiminnan tehostamisesta.

Kalasataman kaupunginosassa teknisen alustan valintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Kriteereinä ovat olleet muun muassa alustan yleinen standardointivaatimus, dataviestinnän kaksisuuntaisuus, rajapintojen avoimuus, IoT-kriteerien täyttyminen ja soveltuvuus kysynnänjoustoon sekä tietoturvallisuus. KNX-standardilla toteutettu digitaalinen alusta täyttää älykkään kaupungin tekniset määrittelyvaatimukset.   

KNX 8.2.2018