KNX-koulutusympäristö

 
Suunnitteletko KNX-peruskoulutuksen aloitusta yhteisössäsi, haluatko perehtyä itsenäisesi KNX-ohjelmoinnin teoriaan vai onko tähtäimessä virallinen KNX Training Centre -status? Valmis koulutusympäristö on hyvä perusta aloittaessasi koulutustarjonnan.

KNX Finland ry on luonut yhteisen KNX-koulutusympäristömallin. Sen avulla oppilaitokset ja yritykset pystyvät luomaan mahdollisimman standardoidun koulutusympäristön tukemaan KNX:n teoreettista perusopetusta ja käytännön harjoittelua. Valmiiden harjoitusmallien ja valmiiksi mietityn asennusympäristön avulla tuodaan esiin KNX-järjestelmän avoimuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet kiinteistöohjauksissa. Koulutusympäristö on suunniteltu vastaamaan kansainvälisen KNX sertifiointikoulutuksen vaatimuksia.


KNX - kulutusympäristö koostuu:

- 1. kpl KNX – koulutuspaketti opettajalle, joka pitää sisällään laitepaketin sekä opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketin

- haluamasi määrän KNX – koulutuspaketteja oppilaalle, jotka pitävät sisällään vain halaamasi määrän laitepaketteja (ei sisällä opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketteja)

Opetusmateriaali- ja harjoitustehtäväpaketin versio on ETS6.0.6 - Ver 1.0  17.06.2022.