Kauppalehden liite 5/2019 - kiinteistöautomaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia


Toukokuun 2019 Kauppalehden liitteen teemana on Smart Building. Aihe on trendikäs, sillä älyrakennusten asema osana yhteiskuntaa vahvistuu sekä markkinaehtoisesti että sääntelyn avulla. Liitteessä on myös KNX Finland ry:n tuoreen puheenjohtajan Mikael Sjöblomin ja toiminnanjohtajan Alexandre Zaitsevin haastattelu:

https://www.rakennamme.fi/rakennuttaminen/kiinteistoautomaatio-tarjoaa-monia-mahdollisuuksia/


Tosiasia on se, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutos, joka on astunut voimaan viime vuoden kesäkuussa, ei välttämättä aiheuta suuria muutoksia Suomen rakentamis- ja kiinteistöalalle. Monet direktiivissä esitetyt toimenpiteet on Suomessa jo toteutettu tai toteutuvat markkinaehtoisesti lähivuosina.  

Muutettu EPBD pitää sisällään myös vapaaehtoisen rakennusten älykkyysvalmiusindeksi -määritelmän eli niin sanotun Smart Readiness Indicatorin (SRI) raamit. Varsinainen SRI:n kehitystyö on delegoitu EU-komissiolle ja työ on tällä hetkellä kesken. Tavoitteena on, että SRI:n määrittely-, testaus- ja implementointityö olisi valmis ensi vuoden kesän alussa. Näyttää siltä, että SRI tulee olemaan eurooppalainen työkalu, jonka avulla rakennuskannan ja rakentamisinvestointien älykkyyttä voitaisiin määritellä ja jopa ohjata.

SRI:n kehyksessä talotekniikka ja sen älykkyys, kiinteistöautomaatio ja sen reaaliaikainen mittausdata sekä sähköautojen lataus ovat keskeisessä asemassa, tosin valmiutena. SRI ottaa kantaa myös rakennusten terveellisyyteen ja mukavuuteen mutta korostaa rakennusten prosumer-ajattelua eli kysynnänjoustoa, paikalla tuotettua uusiutuvaa energiaa ja energiavarastointia.


Alexandre Zaitsev

KNX 28.5.2019