Tämän vuoden sähköisen talotekniikan yliopistostipendi talotekniikan avoimien rajapintojen tutkijalle

Stipendi luovutettiin Eemi Salon diplomityölle 4 kesäkuuta 2018 Espoossa. Työn päätulos on rajapintasuositus. Työssä suositellaan käytettäväksi rajapintaa, joka on avoin, standardisoitu, REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä, tietoturvallinen, helppokäyttöinen, yksinkertainen, selkeästi määritelty sekä mahdollistaa reaaliaikaiset operaatiot. Kilpailijoiden rinnalla, KNX-standardin mukaiset tuotteet täyttävät kaikki työn tuloksissa esitetyt suositukset.

Lisätietoa aiheesta ja valokuvat: sähköala.fi
Tutustu diplomityöhön kokonaisuudessa: Talotekniikan avoimet tiedonsiirtorajapinnat
Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi: lisätietoa stipendistä Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton STUL ry:n verkkosivuilla


Talotekniikan alalla yksiä suurimpia ongelmia ovat erilaisten rajapintojen suuri lukumäärä, avoimuuden puute sekä räätälöidyt rajapintaratkaisut. Nämä ongelmat aiheuttavat yhteensopimattomuutta, vaikeuttavat integrointia sekä tiedonsiirtoa ja -keräystä, nostavat kustannuksia sekä hidastavat alan kehitystä. Työssä keskitytään näiden ongelmien ratkaisemiseen. Työn päätavoitteena on löytää suositus käytettäville rajapinnoille talotekniikassa.

Työssä selvitettiin talotekniikan sekä esineiden internetin avoimien tiedonsiirtorajapintojen nykytilaa sekä tulevaisuutta. Rajapintojen tarkempi tutkimus rajattiin käsittämään ylätason rajapinnat. Työssä toteutettiin nykytilatutkimus, jonka avulla selvitettiin rajapintojen ominaisuuksia, heikkouksia, hyötyjä sekä markkinaosuuksia. Rajapintojen ominaisuuksia selvitettiin myös asiantuntijahaastatteluilla. Asiantuntijahaastatteluilla pyrittiin selvittämään alan tarpeita koskien rajapintoja. Työhön liittyen järjestettiin avoin työpaja, jonka avulla saatiin tietoa rajapintoja koskeviin ajankohtaisiin ongelmiin.

Työssä tultiin tulokseen, että suositeltavan rajapinnan ominaisuuksien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

• Rajapinnan tulee olla avoin,

• standardisoitu,

• REST-arkkitehtuurityyliä käyttävä,

• tietoturvallinen,

• helppokäyttöinen,

• yksinkertainen,

• selkeästi määritelty,

• reaaliaikainen.

Työn tarkeimmät tulokset ovat esitetty tulukkomuodossa:

KNX 8.6.2018