KNX Finland kokousti Espoossa

KNX Finland ry:n vuosikokous järjestettiin 12.4. Espoon Sähkötalossa. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa järjestön laajasta näkyvyydestä ja aktiivisesta toiminnasta sekä julkistettiin järjestön kunniajäsenyydet.


Vuosikokouksessa yhdistyksen johto kertoi edellisestä toimintakaudesta, yhdistyksen tämänhetkisistä projekteista, edunvalvonnasta ja tulevaisuuden näkymistä.

”Viestinnän ja edunvalvonnan osalta olemme olleet hyvinkin aktiivisia. Avoin ja älykäs standardi on saanut paljon positiivista näkyvyyttä lehdistössä, verkkojulkaisuissa, seminaareissa ja messutapahtumissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, toiminnanjohtaja Alexandre Zaitsev korosti.

”Lähitulevaisuuden tärkeimpiä projekteja on juhlaseminaari, jonka teemana on älykkäät rakennukset”, yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Johan Stigzelius kertoi.

Seminaari järjestetään 5.10.2018 Helsingissä. Tilaisuus on tarkoitettu KNX Finlandin jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä kaikille kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille.


Kansainvälinen yhteistyö jatkuu

KNX Associationin vuosittainen kansainvälinen National Group -konferenssi järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa lokakuussa 2018. Tapaamisessa muun muassa kehitetään KNX-standardiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä teknistä kehitystä unohtamatta, kartoitetaan markkinatrendit ja jalkautetaan KNX-standardiin ja -liiketoimintaan liittyvät uutuudet.


Yhdistyksen perustajat kunniajäseniksi 

Kokouksessa puheenjohtaja Veijo Piikkilä luovutti järjestön kunniajäsenyyden merkit ABB oy:n myyntijohtaja Harri Liukulle ja oy Merilux ab:n hallituksen puheenjohtajalle Håkan Bymanille. Sekä Liukku että Byman ovat olleet perustamassa yhdistystä ja olleet aktiivisia yhdistyksen toiminnassa, mutta viime vuosina urakehityksen ja ansaitun eläköitymisen johdosta he ovat siirtäneet järjestöaktiviteettinsä kollegojen vastuulle.

KNX Finlandin jäsenmäärä näyttää hieman kasvaneen edellisen toimintakauden aikana. SLO oy liittyi järjestöön ensimmäisenä tukkuliikkeenä ja Aalto-yliopisto ensimmäisenä korkeakouluna ja tutkimuslaitoksena. Myös uudet KNX-liiketoimintaa harjoittavat yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja KNX-tekniikasta kiinnostuneet jäsenet, kiinteistön omistajia unohtamatta, ovat edelleen lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan.

 

KNX 16.4.2018