Puheenjohtajiston tiedote liikkeellä olevaan sijoittajaviestiin


KNX Finland ry on saanut useita yhteydenottoja liittyen KNX Finland jäsenistölle, sidos- ja fokusryhmille lähetettyyn sijoittajamarkkinointiviestiin. Yhdistystämme on näissä viesteissä pyydetty vahvistamaan sijoittajaviestissä mainittuja asioita. Yhteydenottojen mukaan sijoittajaviestistä ja siihen linkitetystä materiaalista voi saada virheellisen kuvan järjestömme toiminnasta.

Olemme pyytäneet sijoittajaviestin lähettäjää korjaamaan viestiänsä ja he ovat luvanneet antaa vastineensa pyyntöömme lähiaikoina. Toivomme tämän tiedotteen selkeyttävän yhdistyksemme ja KNX Associationin asemointia sijoittajamarkkinointiviestiin.

Haluamme tiedottaa, että KNX Finland ja KNX Association (knx.org) eivät toimi minkään yrityksen tai yhteisön markkinointi tai jakelukanavana. Emme myöskään toimi kenenkään yrityksen koulutuskumppanina millään tasolla. KNX Finland ry ei siis myy KNX tuotteita eikä ohjelmia.


Yhdistyksen sääntöjen § 2 mukaan:

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia KNX-tekniikan alalla olevien jäsentensä yhdyssiteenä Suomessa ja edistää alan liittyvää tutkimusta, kehitystä, koulutusta, sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Edistää jäsenistönsä työnsä arvostusta, yhteistyötä ja yhteisiä pyrkimyksiä, sekä heidän ammatillista kehitystään. Yhdistys on Brysselissä pääpaikkaansa pitävän KNX Associationin jäsen.

 

Espoossa 14.03.2018
KNX Finland ry puheenjohtajisto


KNX 14.3.2018