Rintamamiestalo ja vene saa KNX-ohjauksen, mutta mikä on KNX?Usein mielletään, että KNX on laitetoimittaja tai järjestelmä. Todellisuudessa KNX on maailmanlaajuinen älykkään automaation kommunikointia kuvaava avoin standardi.

KNX-standardia voidaan verrata englannin kieleen. Englantia puhutaan tavalla tai toisella maailmanlaajuisesti, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Näin ollen englannin kieli ja sen kielioppi ovat maailmanlaajuinen ja yleinen kommunikointia koskeva standardi. Englannin kielen avoimuus taas tarkoittaa sitä, että kuka tahansa saa puhua englantia ja maasta riippumatta englantia ymmärretään. KNX-standardissa avoimuus tarkoittaa sitä, että KNX-standardoitua tietoliikennekieltä puhuvia tuotteita valmistetaan 425 yrityksessä maailmanlaajuisesti ja mikä tahansa yritys tai henkilö voi ryhtyä tekemään työtä KNX-standardoitujen ratkaisujen parissa. Englannin kielestä poiketen kaikki KNX-laitteet riippumatta valmistajasta ja valmistusmaasta puhuvat standardoitua KNX-kieltä ja ymmärtävät toisiaan täydellisesti, myös KNX-laitteita, jotka on saatettu markkinoille 1990-luvulla. Laitteen pitää osata puhua ja ymmärtää KNX-standardoitua kieltä täydellisesti ennen, kuin se voidaan saattaa markkinoille KNX-standardin nimissä. Englantia ei tarvitse osata täydellisesti, jotta kommunikointi onnistuu.

Tekniikka tarvitsee aina huoltoa. KNX-standardin avoimuuden hyöty korostuu rakennusten käyttövaiheessa. Valmistajan A tuote voidaan korvata valmistajan B tuotteella, mutta suljetuissa järjestelmissä tämä yhtälö ei toimi. Avoimeen kommunikaatioon perustuvan teknisen järjestelmän elinkaari voi tietyissä tapauksissa olla yhtä pitkä kuin rakennuksen elinkaari, sillä yksittäisten tuotteiden tai yritysten poistuminen markkinoilta ei päätä järjestelmän elinkaarta. Korvattavat tuotteet ja palvelut ovat silti hankittavissa toiselta toimijalta, jonka liiketoiminta perustuu avoimeen standardiin. Myös modernisointi onnistuu siten, ettei koko automaatiota tarvitse uusia.

Kun sijoittaja tai kiinteistönomistaja valitsee avoimeen standardiin perustuvan älykkään automaatioratkaisun, hän ei sitoudu valmistajaan, toimittajaan, suunnittelijaan, rakentajaan eikä huoltoyhtiöön. Laitteet ja palvelut ovat vapaasti hankittavissa.

Usein mielletään, että avoin KNX-standardi on tarkoitettu kooltaan merkittäville ja arvokkaille kiinteistöille. Todellisuudessa KNX soveltuu kohteeseen kuin kohteeseen käyttötarkoituksesta, koosta tai iästä riippumatta. KNX-standardin mukaisia sovelluksia on asennettu jopa veneisiin ja rintamamiestaloihin.

Toisin kuin usein oletetaan, KNX-standardi ei palvelee vain valaistuksen ohjaussovelluksia. KNX soveltuu talotekniikkaan kokonaisuudessaan, AV-teknisiin ohjauksiin, kysynnän joustoon. Sovellusluetteloa voidaan jatkaa lähes loputtomiin.  KNX on avoin ja mahdollistaa siksi kokonaisvaltaisen integraation muihin järjestelmiin.  

KNX 8.3.2018