Valaistuksen älykäs KNX-ohjaus vauhdittaa lohenpoikasten kasvua

Lammin biologisen aseman laboratoriossa tutkitaan lohenpoikasten kasvua. KNX-ohjatulla keinovalolla haluttiin simuloida valon luontaista vuorokausi- ja vuodenaikavaihtelua eliminoiden sään aiheuttama hajonta tutkimustuloksiin.

Laboratorioon asennettiin DALI LED-valaisimet, joita ohjataan KNX/DALI-rajapinnalla. Kyseessä on integroitu ratkaisu, joka tehostaa vaativan kohteen eri taloteknisten järjestelmien parhaiden ominaisuuksien soveltamista. Valaisimet tukevat uusia DT8 -tyypin sanomia, joten himmennyksen lisäksi mm. niiden värilämpötila voidaan asettaa. Astronomiseen toimintaan perustuva kei­notekoinen auringonnousu ja -lasku sekä muu toiminnallisuus ohjelmoitiin KNX-logiikka ja -visualisointiyksikköön. Esimerkiksi keinotekoises­sa auringonnousussa valon himmennysaste nousee minimitasosta oletus­tasolle tunnin aikana, samanaikaisesti värilämpötila säätyy arvosta 3000 K arvoon 6000 K. KNX-kosketusnäyttöpainikkeella valaistuksen himmennystä ja värilämpötilaa voidaan tarvittaessa säätää käsin.

Lammin biologinen asema on yksi Helsingin yliopiston bio- ja ympäristö­tieteellisen tiedekunnan kolmesta kenttäasemasta. Yhdessä Kilpisjärven biologisen aseman ja Tvärminnen eläintieteellisen aseman kanssa se toimii biotieteiden ja muiden luonnonympäristöä tutkivien tieteiden kent­täopetuksen ja tutkimuksen tukikohtana. Asema kuuluu myös laajem­paan yliopistojen asemaverkostoon joka kattaa koko Suomen.


Kuva ja teksti: Schneider Electric

KNX 19.2.2018