Motiva koordinoi taloautomaatioalan yhteistyötä

Motivan yhdessä KNX Finland ry:n sekä muiden taloautomaatio- ja pientaloalan toimijoiden, Ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa käynnistämässä Toimiva taloautomaatio pientalossa – hankkeessa on tuotettu kattava verkkoaineisto sekä hankintaohjekortti pientalorakentajien ja -korjaajien käyttöön. Tietoa taloautomaatiosta ja ohjeita pientalon automaatiojärjestelmän hankintaan löytyy Energiatehokas koti-sivustolta.


Automaation älykkyydellä on merkitystä

Automaatiojärjestelmien merkitys kasvaa tulevaisuudessa kun sähkömarkkinoiden muuttuessa on yhä tärkeämpää, että kotien energiankäyttöä voidaan ohjata hyödyntämään halvempia sähköhintoja tai tasaamaan talon sähkötehontarvetta eri vuorokauden aikoina. Älykäs sähkönkäyttö tai kysyntäjousto vaatii toimiakseen automatiikkaa, jotta talon omistaja voi hyödyntää eri säätömahdollisuuksia mahdollisimman hyvin.

 

Taloautomaatio pientaloissa

Suomessa rakennetaan vuosittain noin 6000 - 7000 uutta pientaloa (pientaloja on Suomessa yhteensä yli 1,1 miljoonaa).  Talon teknisiä järjestelmiä (ilmanvaihto, lämmitys, valaistus, jne.) ohjataan tyypillisesti erikseen, täysin irrallaan toisistaan. Kattavan ja hyvin suunnitellun taloautomaation käyttö pientaloissa ei vielä ole kovin yleistä, vaikka se talotekniikan lisääntyessä ja kehittyessä olisi kannattavaa ja helpottaisi talotekniikan käyttöä ja valvontaa.

Toimivan taloautomaation kautta voidaan parantaa uudis- sekä olemassa olevien pientalojen sisäilmaolosuhteita, energiatehokkuutta ja toimivuutta sekä edesauttaa uusiutuvan energian hyödyntämistä pientalojen lämmityksessä, jäähdytyksessä ja sähkön tuotannossa. Automaatiojärjestelmien avulla voi myös varautua tuleviin energian markkinamuutoksiin ja antaa talon omistajalle mahdollisuus säädellä itse omaa energiankäyttöään. Älykkään automaation avulla voi helposti seurata, ohjata, valvoa ja optimoida talon tekniikkaa kokonaisuutena. Älykäs taloautomaatio huolehtii asukkaan puolesta siitä, että talossa on mukavaa, vaivatonta ja turvallista asua.

 

Yhteistyön tulokset on julkaistu verkossa

Energiatehokas koti -verkkosivuille kootussa materiaalissa on tietoa taloautomaatiosta, sen eduista ja hyödyistä, ohjeita hankintaan sekä esimerkkejä erilaisista pientaloissa toteutetuista taloautomaatiojärjestelmistä. Hyödyntämällä esimerkiksi tarkistuslistoja voi laatia itselleen hyvän kuvauksen siitä, millaisen automaatiojärjestelmän taloon tarvitsee ja hankkii, ja mitä siitä toteutetaan nyt ja mitä tulevaisuudessa. Varautumalla tuleviin muutoksiin ennakolta ja suunnittelemalla järjestelmän laajennusmahdollisuudet hyvin pysyvät sekä investointi- että energiakustannukset kurissa.


Saat lisätietoa ohjeesta.

 

Lähde: Motiva

KNX 27.1.2018