KNX Finlandilta kauppalehden liitteen pääkirjoitus ”Älykäs talo - uuden trendin eri kasvot”

Kauppalehden 30/11/2017 liitteen pääkirjoitus avautuu tästä.


Tämän päivän markkinoilla on havaittavissa merkittävää kasvua talojen älyratkaisujen segmentissä. Yhä useammin puhutaan IoT:sta (Internet of Things), joka tarkoittaa laitteiden, kodinkoneiden ja rakennusten talotekniikan kytkemistä internetiin. Edistyksellisimpien toimijoiden, kuten KNX:n markkinoilla olevat tuotteet ovat olleet vietynä internetiin jo ainakin kymmenen vuotta sitten.

Älykkyyden nimissä on nyt ryhdytty myymään palveluja ja tuotteita jopa kovemmalla vauhdilla, kuin termillä energiatehokkuus viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla.

KNX vision mukaan rakennusten älykkyys on ensinnäkin yhteistyötä ja avoimuutta, jolla saadaan talon käyttäjälle aikaan energiatehokas, ympäristöystävällinen, terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen rakennus, joka tukee IoT:tä sekä kysynnänjouston periaatteita. Älykäs rakennus toimii itsenäisesti, ennakoi ja reagoi ulkoisiin muutoksiin ja käyttäjän tarpeisiin. Älykkäässä talossa käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa rakennuksen tilasta, energiankäytöstä ja saatavilla olevista palveluista ymmärrettävässä muodossa. Hän kykenee vaivattomasti ohjaamaan rakennusta. Tämä on myös käyttäjän liiketoiminnan tehostamista, mikäli käyttäjänä on yritys.

Mutta rakennusten älykkyys ei rakennu itsestään!


Kuva (KNX kohteet Kiasma ja Musiikkitalo): Mikko Arvinen Sähköinfo Oy

KNX 1.12.2017