KNX Finland ry:n vuosikokous Helsingissä 31.10.

Vuosikokous järjestettiin Pääpostin konferenssikeskuksessa.

Ennen varsinaista kokousta KNX Finlandin hallituksen puheenjohtaja Veijo Piikkilä Stateko Oy:stä esitteli ryhmäosoiteavaruus-kehityshankkeen tilannetta. Hankkeen tavoitteena on tutkia KNX-laitteiden osoitteiden nimeämiskäytännöt, KNX organisaation yleiset ohjeet ja laatia kansalliset suositukset ryhmäosoitteiden nimeämisestä. Esitys herätti paljon ajatuksia ja käytiin vilkasta keskustelua. Johtopäätös oli, että todellisia projekteja on tutkittu edelleen liian vähän; kehityshankkeen taustatyöhön kaivataan lisää käytännön näkemyksiä. Toiveissa on saada kerättyä urakoitsijoilta, suunnittelijoilta ja laitetoimittajilta lisää tietoa toteutuneista projekteista.


Toisen esityksen piti syyskuun alussa KNX Finlandin toiminnanjohtajana aloittanut Alexandre Zaitsev. Hän kertoi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutostyön tilanteesta rakennusautomaation kannalta. Yhdeksi myönteiseksi yksityiskohdaksi Zaitsev totesi sen, että direktiivissä rakennusten teknisten järjestelmien käsite laajennettiin koskemaan rakennusautomaatiota. Muutostyössä käsitellään myös kysynnänjousto, automaation asema rakennusten teknisten tarkastusten tehostamisessa ja rakennusten älykkyys. Aihe on mielenkiintoinen ja muutokset otetaan vastaan myönteisin odotuksin.

Veijo Piikkilä kertoi vielä kansainvälisestä koulutuskeskusseminaarista ja sen tuloksista. KNX sertifiointikoulutusta täydennetään mahdollisesti erillisellä osuudella, jossa pääpaino on LVI-järjestelmissä.

Vuosikokouksessa sääntömääräiset asiat kuten tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin ilman isompia keskusteluja. Lisäksi muissa asioissa käytiin läpi vuosittaisen kansainvälisen KNX National Group -huippukonferenssin antia.

 KNX Finlandin jäsenmäärä näyttää vakiintuneen noin sataan laitevalmistajaan ja maahantuojaan, urakoitsijaan ja suunnittelijaan sekä koulutuskeskuksiin, oppilaitoksiin ja muiden sidosryhmien edustajiin. Myös uudet KNX liiketoimintaa harjoittavat tai liiketoiminnasta kiinnostuneet jäsenet ovat aina lämpimästi tervetulleita mukaan yhteiseen toimintaan.

Toiminnanjohtaja Alexandre Zaitsev

 

KNX 1.11.2017