Vuoden 2017 KNX kansainvälinen huippukonferenssi Wienissä 24.-27.10.

Älyrakennusten kansainvälisen KNX huippukonferenssin ensimmäisenä keskusteluaiheena oli IoT (Internet of Things, Esineiden Internet).

Älyrakennusten kansainvälisen KNX huippukonferenssin ensimmäisenä keskusteluaiheena oli IoT (Internet of Things, Esineiden Internet). KNX järjestön hallituksen puheenjohtaja Franz Kammerl kävi läpi tähänastista teknistä kehitystä. Kammerl nosti esiin mm. Googlen, Applen ja Microsoftin hyvinä esimerkkeinä siitä, kuinka markkina pakottaa luopumaan klassisista toimintatavoista ja avaaman rajapinnat niin, että tiedon kuvaus tukee IT-alan yleisiä keskustelutapoja. Tällöin avoimilla ja standardoiduilla älyautomaation protokollilla on etulyöntiasema.

KNX:n avointa lähdekoodia soveltavia laitteita tai sovelluksia valmistaa maailmanlaajuisesti 423 yritystä (https://www.knx.org/knx-en/community). Komponentteja on vuodesta 1990 alkaen asennettu miljardeihin rakennuksiin ympäri maailmaa. Tämän perusteella voidaankin vetää johtopäätöksiä Googlen kumppanivalintojen etenemisen suunnasta.

Suomesta konferenssiin osallistuvien KNX-edustajien kysymykset ja kommentit haastoivat puheenjohtajaa.  Niin Kammerl kuin KNX organisaation toimitusjohtaja Heinz Lux esimerkiksi ihmettelivät ääneen sitä, että ”Suomessa tunnetaan project haystack?", "Älykkään Kalasataman tontinluovutusehdot - how is this possible?!".

Seminaarin loppumetreillä avoimessa keskustelussa Suomen edustajat toivat esiin EPBD direktiivin muutokset ja älykkyysindeksin kehitystyön, työn aikataulut ja sisällön suuntaviivat. Direktiivimuutoksen vaikutusten moninaisuus yllätti useimmat läsnäolleet Ranskan ja Belgian edustajia lukuun ottamatta. Teema herätti vilkasta keskustelua. Tahtotila on kaikissa KNX organisaation jäsenmaissa yhteinen, muutokset ja vaikutukset ovat tiedossa.

Ensi vuodenkin huippuseminaari pidetään Euroopassa, tapahtuman ohjelman suunnittelu on jo aloitettu.Alexandre Zaitsev
KNX 29.10.2017