Sertifioitua KNX-koulutusta Oulun ammattikorkeakoulussa

KNX-teknologia on sisältynyt Oulun AMK:n koulutussisältöihin jo pitkään. Ensimmäinen EIB-järjestelmään perustunut laitekokonaisuus hankittiin opetuskäyttöön jo "vanhan tekun" aikoina vuonna 1996.

Lisää vauhtia kiinteistöjen sähköjärjestelmien koulutus sai vuonna 2012, jolloin oppilaitoksessa käynnistyi sähköisen talotekniikan insinöörikoulutus. Nykyisin KNX-järjestelmien koulutusta sisältyy sekä sähkö- ja automaatiotekniikan että talotekniikan insinööriopiskelijoiden opintoihin.

Oppimisympäristö perustuu KNX Finland ry:n kehittämään koulutuslaitejärjestelmään, jota on täydennetty turva- ja LVI-tekniikan moduuleilla, logiikkayksiköillä sekä visualisointiservereillä. Laiteympäristön jatkokehitystyön yhteydessä on vuosien varrella tehty useita opinnäytetöitä sekä projekti- ja harjoitustöitä. KNX-järjestelmä tarjoaa myös toimivan ympäristön, jonka avulla on kätevä havainnollistaa automaatiotekniikan osa-alueita, kuten esimerkiksi väyläteknologiaa ja mittausjärjestelmiä.

Sertifioitu KNX-kouluttaja OAMK on ollut vuodesta 2015. Partner -koulutusta tarjotaan vapaavalintaisena kurssina insinööriopiskelijoillemme. Mukaan otetaan mahdollisuuksien rajoissa osallistujia myös alan yrityksistä.

 

Heikki Kurki, OAMK


Takaisin

Knx 20.6.2016

Siirry sivun alkuun
 
 
 


KNX Finland Ry

Toiminnanjohtaja Johan Stigzelius

PL 55, 02601, Espoo
0500 405 478
etunimi.sukunimi@knx.fi


 
Asiamies Ville Reinikainen (jäsenasiat)

PL 55, 02601, Espoo
045 635 77 24
etunimi.sukunimi@sahkoinfo.fi

 


KNX yhteistyössä