Sertifioitua KNX-koulutusta Oulun ammattikorkeakoulussa

KNX-teknologia on sisältynyt Oulun AMK:n koulutussisältöihin jo pitkään. Ensimmäinen EIB-järjestelmään perustunut laitekokonaisuus hankittiin opetuskäyttöön jo "vanhan tekun" aikoina vuonna 1996.

Lisää vauhtia kiinteistöjen sähköjärjestelmien koulutus sai vuonna 2012, jolloin oppilaitoksessa käynnistyi sähköisen talotekniikan insinöörikoulutus. Nykyisin KNX-järjestelmien koulutusta sisältyy sekä sähkö- ja automaatiotekniikan että talotekniikan insinööriopiskelijoiden opintoihin.

Oppimisympäristö perustuu KNX Finland ry:n kehittämään koulutuslaitejärjestelmään, jota on täydennetty turva- ja LVI-tekniikan moduuleilla, logiikkayksiköillä sekä visualisointiservereillä. Laiteympäristön jatkokehitystyön yhteydessä on vuosien varrella tehty useita opinnäytetöitä sekä projekti- ja harjoitustöitä. KNX-järjestelmä tarjoaa myös toimivan ympäristön, jonka avulla on kätevä havainnollistaa automaatiotekniikan osa-alueita, kuten esimerkiksi väyläteknologiaa ja mittausjärjestelmiä.

Sertifioitu KNX-kouluttaja OAMK on ollut vuodesta 2015. Partner -koulutusta tarjotaan vapaavalintaisena kurssina insinööriopiskelijoillemme. Mukaan otetaan mahdollisuuksien rajoissa osallistujia myös alan yrityksistä.

 

Heikki Kurki, OAMK

KNX 20.6.2016