KNX Finland KNX award jaettiin Avaijaisten yhteydessä SähköTeleValoAv messuilla.

KNX Award jaetaan kahden vuoden välein. Saaja voi olla Kohde, projekti, ryhmä tai henkilö. Palkinto myönnetään merkittävälle kohteelle joka tuo esille tekniiikan laajan käyttösovelluksen, tai ryhmälle/henkilölle joka on tuonnet esille KNX- automaatiota ja merkittävästi ollut mukana edistämässä teknologian käyttöä.

Vuoden 2016 KNX Award Finland saaja.

Insinööritoimisto Hakala

Tänä vuonna KNX haluaa palkita ja nostaa sähkösuunnittelun arvoa sähköisen toimialan puolesta.

Palkinnon vastaanottava sähkösuunnittelutoimisto ei vain ole edustanut KNX vaan ollut mukana merkittävänä tekijänä, kun uusia ST kortteja, ohjeita ja kirjallisuutta on tuotettu Suomeen.

Yhteistyö suunnittelutoimiston, Sähköinfon sekä KNX järjestön kanssa ovat luonnut Suomeen uusia ja merkittäviä ohjeita joiden kautta muut toimijat saavat hyviä esimerkkejä ja ohjeita Automaation tuomisesta Suomalaiseen rakentamiseen.

Suunnittelutoimisto on ollut monessa tilaisuudessa KNX järjestön ja tekniikan puolesta puhujana ja näin ollut edistyksellisesti mukana tuomassa Suomeen hyviä käytäntöjä ja tapoja automaation eduista ja hyödyistä.

Haluamme tällä palkinnolla tuoda esille Suunnittelun tärkeyttä uuden tekniikan tuomisessa markkinoille.

suunnittelutoimisto on KNX järjestön perustamisesta asti toiminut aktiivisesti uuden teknologian puolestapuhujana

Kannustamme samalla kaikkia suunnittelutoimistoja tulemaan mukaan rakentamaan ja luomaan Suomeen Automaatiolle uutta ja kasvavaa liiketoimintaa.

Sähköisen alan tulevaisuus ja kasvu ei tule kaapeleiden vedosta ja tarvikkeiden asentamisesta vaan älykkään Talotekniikan toteutuksesta.

KNX 9.2.2016