UUSI ST-KÄSIKIRJA, KNX JÄRJESTELMÄN PERUSTEET on ilmestynyt

Uusi kirja 'KNX-järjestelmän perusteet' sisältää keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Kirja sisältää sekä teoreettista tietoa KNX-järjestelmien toimivuudesta että käytännönläheisiä neuvoja asentamisesta ja käyttöönotosta. Se on kokonaisuudessaan Suomessa kirjoitettu ja siten se on yhdenmukainen suomalaisten asennuskäytäntöjen kanssa. Kirja soveltuu erityisesti sähköurakoitsijoille, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoille, järjestelmäintegraattoreille sekä alan opiskelijoille. Kirjan julkaisija on Sähköinfo Oy ja se on tilattavissa Sähköinfon verkkokaupan kautta.

Lue lisää

KNX 27.10.2015