Partnerpäivä 2014 Tampereella

Marraskuun 6. päivä Tampereella pidetyssä KNX Partner -päivässä Rosendahl-hotellin sali täyttyi ääriään myöten noin 120 osallistujasta. Tapahtumassa kuultiin KNX:n viimeisimpiä kuulumisia Suomesta ja maailmalta. Lisäksi katsottiin taloautomaation tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja käytiin läpi keinoja tehdä automaatioprojekti tehokkaasti sekä itse projektin että lopputuloksen kannalta.

Marraskuussa Tampereella pidettyyn KNX Partner -päivään osallistui noin 120 alan henkilöä.
KNX Association arvioi, että taloautomaatiomarkkinat ovat maailmanlaajuisesti kasvussa ja liikevaihdoltaan noin 800 miljoonaa euroa pelkästään Euroopassa. Yhdistyksen mukaan KNX:n osuus Euroopan Smart home -markkinoista on noin kolme neljännestä.
Vaikka Suomen osuus Euroopan markkinoista on tällä hetkellä vain noin yksi prosentti, on kehitys menossa hyvää vauhtia oikeaan suuntaan. KNX Finland ry on kuluneiden muutaman vuoden aikana jatkanut tasaista kasvuaan ja tällä hetkellä yhdistyksessä on jäseniä 90 ja partnereita Suomessa jopa 250. Myös koulutusrintamalla on otettu suuria harppauksia eteenpäin ja mukaan on lähtenyt jo 35 oppilaitosta, jotka tarjoavat KNX-koulutusta

Älytalosta tulee arkipäivää

RAKLIn kehitysjohtaja Erkki Allon mukaan taloautomaatio on murroksessa ja pitkään puheissa esiintyneet visiot ovat viimein käymässä toteen. RAKLIn kehitysjohtaja Erkki Aallon mukaan automaatio on saavuttanut rakentamisessa aseman, jossa se on nykyaikaisen talon toimivuuden lähtökohta. "Jos talon automaatiojärjestelmä on huonosti suunniteltu, toteutettu tai ei muuten vaan toimi, ei kyseessä ole enää mikään älytalo, vaan talo on tyhmä", Aalto kertoi.
Aallon mukaan visio älysähköratkaisuista on ollut esillä jo yli kymmenen vuotta, mutta nyt aletaan olla tilanteessa, että älysähköratkaisut murtautuvat kaikkien saataville ja ovat osa nykyaikaista rakentamista. Kyseessä on kuitenkin tuote, joka ei ole koskaan valmis ja vaikka tällä hetkellä teknologia mahdollistaa uskomattomaltakin tuntuvia toimintoja, on käytettävyyden puolella vielä paljon parannettavaa.

Automaatio on osa kokonaisuutta

Senaatti-kiinteistöjen taloautomaatioasiantuntija Pasi Hyyppä painotti puheessaan automaation tärkeyttä energia- ja olosuhdetavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi hän muistutti, miten tärkeää on ottaa taloautomaation vaatimukset huomioon koko projektissa. Senaatti-kiinteistöjen talotekniikka-asiantuntija Pasi Hyypän mukaan taloautomaatio tulee näyttelemään erityisen suurta roolia Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimissa toimitiloissa.
"30 neliömetrin tilatehokkuus per työntekijä pienennetään 18 - 15 neliömetriin, mikä ei enää käytännössä onnistu henkilöitä työhuoneisiin lisäämällä, vaan johtaa monitilatyöympäristöihin. Automaatiolta odotetaan ratkaisuja etenkin tilojen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen eli asioihin, jotka mahdollistavat työn tekemisen", Hyyppä kertoi.
Sähkön ja lämmönkulutuksen seuranta on mahdollistanut myös niiden säästämisen. Senaatti-kiinteistöt on onnistunut pudottamaan lämmönkulutuksen lähes puoleen siitä, kun seuranta aloitettiin vuonna 1975. Kuluneiden muutaman vuoden aikana on ruvettu seuraamaan myös tilojen olosuhteita, mikä mahdollistaa vastaavan kehityksen tilojen olosuhteiden ja viihtyvyyden puolella.
"Automaation roolia energiatavoitteiden ja olosuhdetavoitteiden saavuttamisessa ei voi väheksyä ja tulevaisuudessa talojen älykkäisiin ominaisuuksiin tullaan kiinnittämään huomattavasti enemmän huomiota myös tilaajan puolesta", Hyyppä sanoi.
Taloautomaation ja sitä kautta koko talon tehokkaan toimivuuden edellytyksenä on hyvä suunnittelu. Jos automaation tarjoava taho otetaan alusta asti mukaan koko projektiin ja se pääsee vaikuttamaan esimerkiksi laitevalintoihin, saadaan kohteen elinkaarikustannuksia leikattua huomattavasti.

Luennot:

KNX 11.11.2014