Veijo Piikkilä KNX Finland ry:n puheenjohtajaksi

Veijo Piikkilä valittiin KNX Finlandin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi.

KNX Finland ry:n vuosikokouksessa 28.5.2014 valittiin hallitukselle uusi puheenjohtaja sekä yksi uusi hallituksen jäsen. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa vuoden 2013 tilinpäätös, vuosikertomus sekä toimintasuunnitelma. Keskustelua käytiin myös tietoturvan roolista automaatiossa.

Puheenjohtajaksi valittu Veijo Piikkilä toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa sähköisentalotekniikan lehtorina ja on kuulunut KNX Finlandin hallitukseen yhdistyksen perustamisesta lähtien. Piikkilä on vetänyt myös KNX Finlandin oppilaitosryhmää toiminnan alkamisesta saakka. Uudeksi hallituksen jäseneksi kokouksessa valittiin Niko Nissinen TALOAUTOMAATIO.fi:stä (PandP Oy).

Automaatio kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän ja yhdistyksen tulevien vuosien tavoitteena on jatkaa kasvua entisestään. Haasteena on myös saada KNX:ää sovellettua rakennusautomaatiota laajemmin, tällä hetkellä lanseerataan kiinteistöautomaation laajempaa käyttöä KNX City teeman alla. Kiinteistöautomaatio tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa voimakkaasti.

"Lokakuussa ilmestyvän uuden ETS-ohjelmointityökalun myötä avautuu lisää mahdollisuuksia erivalmistajien tuotteiden integrointiin. Käyttöliittymä muuttuu ja kehittyy ja esimerkiksi radiopuolen laitteiden ohjelmointi tulee mahdolliseksi. Kehityksen myötä on luvassa myös kasvua", tuore puheenjohtaja kommentoi.

Tietoturvakysymykset ajankohtaisia

Lähiaikoina automaatiojärjestelmien tietoturva on puhuttanut laajalti. Kuntien Tiera Oy:n teknologia-arkkitehti Janne Ollenberg saapui kokoukseen kertomaan tietoturvan rakentamisen osa-alueista ja haasteista automaatiojärjestelmissä.

"Integraatiojärjestelmissä ongelmana on järjestelmän osien eritasoiset tietoturvavalmiudet. Valitettavasti Järjestelmä on yhtä heikko, kuin sen heikoin lenkki", Ollenberg kertoo.

Tietoturvan osalta on Ollenbergin mukaan kuitenkin otettu ensimmäisiä harppauksia, joillain alueilla suurempia, joillain pienempiä. Kehitys on kuitenkin menossa oikean suuntaan ja ongelmiin suhtaudutaan niiden vaatimalla tavalla.

Ollenberg muistuttaa, että tietoturva ei ole koskaan valmis, vaan se vaatii aktiivista valvontaa ja riskien arvioimista. On myös tärkeää muistaa, että pelkkä laitteiston turvallisuus ei riitä, vaan ehkäpä tärkeintä roolia turvallisuudessa näyttelee käyttäjä, minkä takia kouluttaminen ja oikeiden toimitapojen omaksuminen on hyvin tärkeää.

KNX 2.6.2014