Oulun ammattikorkeakoulu KNX Finland ry:n jäseneksi

Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) Tekniikan yksikössä suoritetaan insinööri (AMK), Bachelor of Engineering ja rakennusmestari (AMK) -tutkintoja. Ylemmässä koulutusohjelmassa suoritetaan insinööri (YAMK) -tutkintoja. Toimintamme on organisoitu viiteen eri osaamiskokonaisuuteen:

* Energia

* ICT ja hyvinvointi

* Koneala

* Rakentaminen

* Sähkö- ja automaatiotekniikka

Yksikkömme koulutus on vahvasti työelämään suuntautunutta ja opiskelijoiden ammatillista kasvua tukevaa. Teemme aktiivisesti yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen kehittämiseen. Monipuolinen tutkimus- ja kehittämistoiminta varmistaa tiedon ajantasaisuuden opetussuunnitelmissa ja yritysten kanssa toteutettavissa kehityshankkeissa sekä maksullisessa palvelutoiminnassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa mukaan rakentamaan KNX yhteisöä!


Takaisin

Knx 3.1.2014

Siirry sivun alkuun
 
 
 


KNX Finland Ry

Toiminnanjohtaja Johan Stigzelius

PL 55, 02601, Espoo
0500 405 478
etunimi.sukunimi@knx.fi


 
Asiamies Ville Reinikainen (jäsenasiat)

PL 55, 02601, Espoo
045 635 77 24
etunimi.sukunimi@sahkoinfo.fi

 


KNX yhteistyössä