Oulun ammattikorkeakoulu KNX Finland ry:n jäseneksi

Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) Tekniikan yksikössä suoritetaan insinööri (AMK), Bachelor of Engineering ja rakennusmestari (AMK) -tutkintoja. Ylemmässä koulutusohjelmassa suoritetaan insinööri (YAMK) -tutkintoja. Toimintamme on organisoitu viiteen eri osaamiskokonaisuuteen:

* Energia

* ICT ja hyvinvointi

* Koneala

* Rakentaminen

* Sähkö- ja automaatiotekniikka

Yksikkömme koulutus on vahvasti työelämään suuntautunutta ja opiskelijoiden ammatillista kasvua tukevaa. Teemme aktiivisesti yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen kehittämiseen. Monipuolinen tutkimus- ja kehittämistoiminta varmistaa tiedon ajantasaisuuden opetussuunnitelmissa ja yritysten kanssa toteutettavissa kehityshankkeissa sekä maksullisessa palvelutoiminnassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa mukaan rakentamaan KNX yhteisöä!

KNX 3.1.2014