Kuluttajat heränneet, KNX tietoisuus on kasvanut, kaupankäynnin näkymät hyvät

Rakenna ja remontoi messut Vantaalla 25–27.1.2013

Messujen kävijämäärä oli lähes 14000 henkeä. KNX oli hyvin edustettuna messuilla, jossa olivat läsnä kaikki sähkökalusteiden valmistajat. Messuilla KNX Finland ry:n jäsenistä mukana oli ABB Oy, Schneider Electric Finland Oy, DJS Automation Oy edustamiensa Berkerin, Basalten ja Zennion tuotteilla sekä Älysähkö Finland Oy, joka esitteli GIRA:n, Jung:in ja Hager:in tuotevalikoimaa.

Yleinen havainto messuilla oli, että KNX on saavuttanut merkittävän tietoisuuden loppukuluttajilla. KNX ei ole enää tuntematon. Kysyntää oli paljon kaikissa kuluttajarajapinnoissa – pientalorakentajat, pientalosaneeraukset, kerrostalosaneeraukset ja rivitalot.

Näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä työntäyteisestä viikonlopusta. Kommenttina: "KNX Finland ry:n tekemä työn jälki näkyy" sekä ja toteamuksena: "En ole näin usein joutunut puhumaan KNX:stä viime vuoden aikana"

Valtaosa pientalon rakentajista oli hyvin kiinnostuneita KNX -tekniikasta. Monet olivat etukäteen tutustuneet aiheeseen internetissä ja tulivat messuosastollemme valmiiksi mietityt tarkentavat kysymykset mielessään. KNX:n ei haluttu rajoittuvan pelkästään valaistuksen ohjaukseen, vaan haluttiin integroida koko sähköinen talotekniikka saman järjestelmän piiriin. KNX:n vahvuutena nähtiin sen avoimuus, jolloin valinnanvaraa on enemmän eikä olla sidoksissa yhteen toimittajaan. Messu osoitti selkeästi, että KNX-tekniikan kysyntä pientaloissa on vahvassa nousussa, kertoo Kalevi Härkönen Schneider Electric Finland Oy:stä

Kysyntä oli vilkasta ja kiinnostus todella laaja.

Enemmän kuluttajilla oli mielessä, mitä kaikkea KNX järjestelmä tarjoaa. Järjestelmästä saatavat hyödyt olivat mielenkiinnon kohteina, ei niinkään hinta. Selkeä kuva oli, että nuoremmat rakentajat valitsevat kohteisiinsa KNX järjestelmän mieluummin kuin toimittaja- tai valmistajakohtaisia järjestelmiä. Kasvussa on myös kiinteistön kokonaishallinta. Älypuhelimet ja Ipad:it hallintalaitteina ovat nuorempien kuluttajien suosiossa.

Varmuus tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta tulevaisuudessa oli myös monen aloittavan talonrakentajan kysymyslistalla. KNX toimittajien lukumäärä oli monelle yllättävä uutinen ja vahvistaa varmasti KNX järjestelmän luotettavuutta.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

KNX tarjoamat monipuoliset ohjaus- ja integroidut toiminnat kiinnostivat useita. Nämä messut toivat selkeän kuvan siitä, että KNX:stä on tullut vahva tekijä asuinkiinteistö rakentamisessa. Uskon, että KNX on saavuttanut nyt kuluttajien luottamuksen. Tämä asia tulee tarjoamaan myös kaikille KNX tekijöille hyvät kasvumahdollisuudet.

KNX.fi sivut tekivät kävijämääräennätyksensä messujen jälkeisenä viikkona. Kolmen päivän aikana sivuilla rekisteröitiin yli 1100 käyntiä. Tammikuun aikana on kävijämäärä ollut 7675. Tämä seikka antaa meille kaikille selvän signaalin kasvavasta potentiaalista.

Toivotankin nyt kaikki osaajat mukaan toimintaan ja tarjoamaan palvelujaan ja tuotteitaan sekä tyydyttämään kasvavaa kysyntää.

KNX Finland ry
Johan Stigzelius
Toiminnanjohtaja

 

KNX 6.2.2013