RAU - rakennusautomaatiourakoitsijan hyväksyntä

Seti Oy antaa hakemuksesta RAU-urakoitsijahyväksynnän yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää rakennusautomaatiojärjestelmiä sekä täyttää vaadittavat RAU-urakoitsijakriteerit.

Tarkemmat tiedot löydät oheisesta sivutosta:

SETI - Automaatiopätevyydet- Kotisivu

KNX 31.10.2012